Search
Close

Uniós pénzügyi alapért lobbiznak a modellváltó autóipari régiók

Brüsszel, 2022. november 29.
A belső égésű motorok sikeres kivezetése érdekében az EU autóipari régiói új uniós támogatási mechanizmusokat szorgalmaznak, külön pénzügyi forrásokkal, az új rendeletek megfelelő területi hatásvizsgálatával és a munkaerő újra- és továbbképzését szolgáló intézkedésekkel.

Lipcsében tartotta meg első ülését az európai autógyártó régiók nyáron alakult politikai szövetsége, és mindjárt egy rövid- és hosszútávú stratégiát fogadott el a járműipar előtt a klímacélokkal összhangban álló kihívásokra való felkészülés érdekében.

Az európai munkavállalók több mint 6 százalékát, 7 és fél millió embert foglalkoztató autóipart (gyártók és szolgáltatók) mélyen érinti a zöld és a digitális átállás. A jelenleg 29 tagot számláló szövetség a belső égésű motorok 2035-re tervezett kivezetésére, az uniós klímacélokra és a járműipari szektor azokkal összefüggő átalakulására való tekintettel egy európai mechanizmus létrehozását sürgeti az autóipari régiók méltányos és igazságos átállásának támogatására azért, hogy minimalizálják az átállás foglalkoztatásra gyakorolt negatív hatásait és kedvezőbb lehetőségeket teremtsenek az európai autóipar technológiai megújulásához, továbbá a kutatási és innovációs területen zajló globális versenyben a pozícióinak megőrzéséhez. 

A „Fit for 55” elnevezésű klímacsomag – amely az uniós CO2-kibocsátás legalább 55 százalékos csökkentését irányozza elő 2030-ra az 1990-es szinthez képest – jelentős hozzájárulást vár a közúti közlekedéstől és ennek révén számottevő hatást gyakorol Európa összes autóipari régiójára is. A zéró kibocsátás és a digitalizált gépkocsik felé történő átmenet rányomja majd bélyegét a régiók autóiparának ökorendszerére és társadalmi-gazdasági szerkezetére. 

„Minden egyes térség másképpen lesz érintve. Mégis léteznek közös érdekek, amelyeket egységesen képviselni fogunk a szövetségen belül” – jegyezte meg Thomas Schmidt, Szászország tartomány regionális fejlesztési minisztere, az Európai Régiók Bizottságának tagja. Michael Kretschmer, szászországi miniszterelnök pedig arra emlékeztetett a lipcsei összejövetelen, hogy az autóipar bölcsője is a keleti német tartományban ringott egykor. 

A szövetség tagjai megállapodtak, hogy erőfeszítéseiket az autóipar és a beszállítói ipar átalakulásának regionális hatásainak vizsgálatára koncentrálják. Ezentúl támogatni fogják a regionális munkaerő tovább- és újraképzését, valamint az alternatív üzemanyagok elterjedését is. A szövetség támogatja a közúti közlekedés kibocsátásának drasztikus csökkentését és síkra szállnak annak érdekében, hogy a méltányos átállási keret valamennyi európai autóipari régióban biztosítsa a gazdasági és szociális kohéziót. Ezért a szövetség tagjai szerint a keretnek költségvetési és politikai támogatást célzó eszközöket kell magába foglalnia, és az átállás közös megtervezéséhez regionális szinten. 


Az új kezdeményezést hét uniós tagállam – Ausztria, Franciaország, Németország, Olaszország, Szlovákia, Spanyolország és Hollandia 20 régiója hívta életre, de az ajtó nyitva áll további, hasonló gazdasági profillal rendelkező európai régiók csatlakozása előtt.

Németországból Alsó-Szászország, Baden-Württemberg, Szászország és Észak Rajna-Vesztfália, Spanyolországból Valencia, Navarra, Galícia, Katalónia, Kasztília és León, továbbá Andalúzia, Franciaországból Bretagne, Auvergne-Rhone-Alpes, Nagy-Kelet régió vesz részt a szövetségben. A további résztvevők: Abruzzo, Lombardia, Veneto és Piemont (Olaszország), Nagyszombat és Pozsony régió (Szlovákia) és a hollandiai Limburg. Egyetlen magyar régió sincs az alapítók között.

A szövetség június végi megalakulásakor a tagok tíz pontban foglalták össze követeléseiket. Ezek az alábbiak:
1.     Az európai autóiparnak és a beszállító ágazatnak otthont adó régiók méltányos, igazságos és sikeres átmenetének biztosítására egy, pótlólagos költségvetési forrásokat is rendelkezésre bocsátó európai mechanizmus sürgős létrehozása.
 
2.    A méltányos átállási keret kiindulópontjaként egy regionális szintű részletes hatásvizsgálat kidolgozása az átalakulás következményeiről az autóiparban, beleértve a regionális növekedésre és munkahelyekre gyakorolt hatás feltérképezését is.
 
3.    A régiókat és a kkv-kat érintő közös kihívások és lehetőségek kezelése az autógyártásnak beszállító iparral a középpontban.
 
4.    A regionális munkaerő átképzésének és továbbképzésének támogatása a munkahelyek elvesztésének megelőzése érdekében a térségekben. 
 
5.    Az ipar átalakulását és az innovációt szolgáló erős kutatási keret továbbfejlesztése, javítva az ellátólánc ellenállóképességét a stratégiai és a kulcsfontosságú nyersanyagok terén.
 
6.    Nagyobb rugalmasság az állami támogatásokra vonatkozó iránymutatásokban annak érdekében, hogy az autóipari régiók elboldoguljanak az átalakulással és elkerüljék a negatív hatásokat.
 
7.    Támogatás nyújtása a régióknak a köz számára hozzáférhető töltőállomások elhelyezéséhez a villanyautók és a zéró vagy alacsony szénkibocsátású alternatív üzemanyagok elterjedése érdekében.
 
8.    Az elérhető köz- és magán tőkeforrásokat a különböző technológiai megoldásokra kellene fókuszálni (elektrifikáció, hidrogén technológiák és szintetikus üzemanyagok) az európai autóipar versenyképességének és az innovációs képességének a biztosítására.
 
9.    Többszintű kormányzati és partnerségi megközelítés kialakítása a hatékony politikai és költségvetési tervezés és az érdekeltekkel fenntartott párbeszéd érdekében.
 
10.     A szövetségnek, mint az érintett régiókkal folytatott koordináció nyílt platformjának támogatása szoros együttműködésben a már meglévő kezdeményezésekkel.